ROTTERDAM – 3 oktober 2014 t/m 3 januari 2015

Aan de Zee en in de Haven, STC ROTTERDAM

Verkoopexpositie. Openingstijden van maaandag tot vrijdag: 9.00-17.00

Adres: Wilhelminakade 701, 3072AP Rotterdam

Al sinds het begin is het de doelstelling van de Zeeschilders geweest de rijke Nederlandse maritieme kunst een nieuwe impuls te geven. Zee, kusten, havens en schepen staan natuurlijk centraal in het werk van haar leden. Soms grijpen zij bij hun uitbeelding terug op de realistische traditie van 17de-eeuwse schilders als vader en zoon Van de Velde. Soms ook laten ze zich insplreren door het meer impressionistische werk van de 19de-eeuwers Jongkind, Mesdag en Tholen.

Maar vaker nog zoeken ze geheel eigen, nieuwe benaderingswijzen om de zee en alles wat er aan grenst of zich erop beweegt in beelden te treffen. De variatie onder de Zeeschilders is buitengewoon groot. Er zijn zeer precieze technici, die op de hoogte zijn van elk scheepsdetail naast ruige registrateurs met brede gebaren en een bewogen expressie.